#####*****"KİM İYİ BİR İŞE ARACILIK EDERSE ONUN DA O İŞTEN BİR NASİBİ OLUR.*** KİM KÖTÜ BİR İŞE ARACILIK EDERSE ONUN DA ONDAN BİR PAYI OLUR. ALLAH HER ŞEYİN KARŞILIĞINI VERİCİDİR...Kur'an-ı Kerim_ Nisa Suresi_Ayet:85".....* * * * * *
***  S A T I L I K !!!  F A T İ H  V E  İ S K E N D E R  P A Ş A  C A M İ İ  V E   A K S A R A Y   M E T R O Y A   Ç O K   Y A K I N     " A K Ş E M S E D D İ N   M A H A L L E S İ N D E  " * * R E S İ M L E R    İ Ç İ N   T I K L A Y I N I Z >>>

Tomtom Mah. İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi

No: 187 Daire:147  34433    Beyoğlu - İstanbul
Tel: +90 (212) 635 73 66   Cep-WhatsApp: +90 (535) 298 51 59
E-Posta:    emlak@fatihemlak.com

İSTANBUL

************S A T I L I K...V E...K İ R A L I K...G A Y R İ M E N K Û L L E R İ N İ Z...E N...İ Y İ...Ş A R T L A R L A...D E Ğ E R L E N D İ R İ L İ R.......R E F E R A N S L A R I M I Z A...S İ Z L E R İ D E...E K L E Y E B İ L M E K T İ R...G A Y E M İ Z.....Ş E R E F...D U Y A R I Z.....*** Mehmet Sami Adalı...***FE Fatih Emlak Danışmanlık...***********#####