#####*****"KİM İYİ BİR İŞE ARACILIK EDERSE ONUN DA O İŞTEN BİR NASİBİ OLUR.*** KİM KÖTÜ BİR İŞE ARACILIK EDERSE ONUN DA ONDAN BİR PAYI OLUR. ALLAH HER ŞEYİN KARŞILIĞINI VERİCİDİR...Kur'an-ı Kerim_ Nisa Suresi_Ayet:85".....* * * * * *
***  S A T I L I K !!!  F A T İ H  V E  İ S K E N D E R  P A Ş A  C A M İ İ  V E   A K S A R A Y   M E T R O Y A   Ç O K   Y A K I N     " A K Ş E M S E D D İ N   M A H A L L E S İ N D E  " * * R E S İ M L E R    İ Ç İ N   T I K L A Y I N I Z >>>

Akşemsettin Mah. Halıcılar Cad. Çağ Apt.

No: 51 Kat:1  34060    Fatih - İstanbul
Tel: +90 (212) 635 73 66   Faks: +90 (212) 635 73 66
E-Posta:    emlak@fatihemlak.com
    *  *  *  *  *  !  !  !  T A Ş I N D I K  !  !  !  " " " A K Ş E M S E T T İ N   M A H .   H A L I C I L A R   C A D D E S İ   Ç A Ğ   A P T .   N O :  5 1   K A T : 1    F A T İ H  /  İ S T A N B U L   " " " " "   ADRESİNDE  FAALİYETTEYİZ  !  !  !  *  *  *  *  *H İ Z M E T   K E S İ N T İ S İ Z   D E V A M   E D İ Y O R  *  *  *  *  * K R O K İ    İ Ç İ N   T I K L A Y I N I Z

İSTANBUL************S A T I L I K...V E...K İ R A L I K...G A Y R İ M E N K Û L L E R İ N İ Z...E N...İ Y İ...Ş A R T L A R L A...D E Ğ E R L E N D İ R İ L İ R.......R E F E R A N S L A R I M I Z A...S İ Z L E R İ D E...E K L E Y E B İ L M E K T İ R...G A Y E M İ Z.....Ş E R E F...D U Y A R I Z.....*** Mehmet Sami Adalı...***FE Fatih Emlak Danışmanlık...***********#####İnternette ara fatihemlak.com'da ara

Google Groups EMLAKİSTAN Grubuna ÜYELİK
E-mail'inizi yazınız
Gruba gözat at groups-beta.google.com

Namaz Vakitleri

      Herhangi bir Şehir  veya ülke için hava durumunu bul